Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025

Bartosz Kurzepa | Czwartek 01.10.2015 aktualizacja: 09.10.2015, 22:52
W terminie od 9 do 18 października 2015 roku na terenie Gminy Prusice odbędą się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 września 2015 roku konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014-2025.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Prusice!

Jest mi niezmiernie miło przekazać Państwu nową Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025. Dokument ten został opracowany metodą partycypacyjną, czyli przy szerokim uczestnictwie mieszkańców naszej Gminy. Dzięki tej współpracy, określiliśmy misję oraz wizję Miasta i Gminy Prusice w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Z tych założeń wypływają główne kierunki rozwoju, które pozwoliły stworzyć katalog zadań do realizacji dla władz samorządowych.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 nie ma być dokumentem zamkniętym i stałym. Wręcz przeciwnie, ma to być opracowanie, które będzie podlegało zmianom, modyfikacjom w zależności od sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców naszej Gminy. W ten sposób Nasza strategia będzie ciągle aktualna a realizowane zadania będą wypływały z potrzeb społeczności Gminy Prusice.

Realizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 jest przedsięwzięciem, które stoi zarówno przed władzami samorządowymi, jak również przed mieszkańcami Naszej Gminy. Dzięki współpracy wszystkich środowisk, Gmina Prusice ma szansę na dynamiczny i zrównoważony rozwój w perspektywie najbliższych lat.
 

Igor Bandrowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Wiele osób zastanawia się czym jest Strategia Rozwoju, jak będą wyglądały konsultacje tak ważnego strategicznego dokumentu dla Gminy Prusice oraz  w jakim terminie i w  jaki sposób można do niego wnosić uwagi. W związku z tym odpowiadamy na te  i inne nurtujące pytania.

CZYM JEST STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY PRUSICE?

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice na lata 2014 - 2025 to strategiczny dokument wyznaczający misję i wizję Gminy Prusice oraz główne cele i kierunki dynamicznego i zrównoważonego rozwoju dla niej.

Jest to dokument otwarty, który będzie aktualizowany i modyfikowany w zależności od sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców naszej Gminy.

Strategia Rozwoju jest to również dokument, który będzie odgrywał bardzo ważną rolę w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych ze środków unijnych i krajowych dla Gminy Prusice, jej Mieszkańców i Przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej.

JAK POWSTAŁ PROJEKT STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY PRUSICE?

Strategia naszej Gminy została stworzona metodą partycypacyjną czyli przy szerokim uczestnictwie mieszkańców naszej Gminy.

W tym miejscu przypominamy, że otwarte spotkanie konsultacyjne dla Mieszkańców Miasta i Gminy Prusice na temat Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice na lata 2014 - 2025 odbyło się 15 kwietnia 2014 roku o godz. 18 w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym.

Relację z tego spotkania można obejrzeć tutaj:

GDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY PRUSICE?

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 został opublikowany na stronie internetowej Gminy Prusice pod adresem www.prusice.pl.

Tutaj można pobrać projekt dokumentu:

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 - 2025

JAK WYGLĄDAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY PRUSICE?

Rada Miasta i Gminy Prusice w dniu 30 września 2015 roku podjęła Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014-2025.

Tutaj można zapoznać się z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice

Uchwała w sprawie  konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 2025

Konsultacje społeczne dokumentu odbędą się na terenie Gminy Prusice w terminie od 9.10.2015 r. do 18.10.2015 r. w trybie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do Strategii z wykorzystaniem formularza ankietowego.

Konsultacje zostają przeprowadzone poprzez:

1) opublikowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014-2025 na stronie internetowej gminy (www.prusice.pl),

2) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej gminy (www.prusice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, 

3) wyłożenie formularzy ankietowych i przyjmowanie wypełnionych ankiet w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ UWAGI DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY PRUSICE 2014 – 2025?

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025 można złożyć poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Gminy Prusice pod adresem www.prusice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach. Formularz ankietowy wyłożony jest również w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

Uwagi zawarte w formularzu ankietowym można składać w terminie od 9 do 18 października 2015 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkich Mieszkańców Gminy Prusice zachęcamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 - 2025, a także do wnoszenia swoich uwag, gdyż pamiętajmy, że jest to nasz wspólny dokument.

|