Opieka, wiedza i aktywność czeka na Seniorów w Prusickim Dziennym Domie Pobytu „Senior – WIGOR”

Dorota Leń | Sobota 02.01.2016 aktualizacja: 02.01.2016, 16:05
W przedostatni dzień roku tj. w środę 30 grudnia 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach Joanną Wiraszką, a także przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniewem Ziomkiem dokonali uroczystego otwarcia rozpoczynającego swoją działalność Prusickiego Dziennego Domu Pobytu ,,Senior – WIGOR”, który łączy w sobie klub seniora, bibliotekę, gabinet rehabilitacyjny oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na powstanie Dziennego Domu Opieki Gmina Prusice pozyskała 250 tys. zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Senior - WIGOR” – Dzienne Domy Opieki. Warto zaznaczyć, że w ramach Programu na terenie powiatu trzebnickiego Senior – WIGOR powstał tylko w Prusicach, ale z niego będą mogli korzystać nie tylko Mieszkańcy Gminy Prusice, ale także Powiatu Trzebnickiego.

Powstanie Dziennego Domu Opieki w Prusicach, to pomysł o którym już dawno marzyli, aby go zrealizować zarówno Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, jak i Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach Joanna Wiraszka. Rządowy Program „Senior – WIGOR” , przygotowany przez koalicje Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym stał się do tego świetną okazją.

Pozyskano środki na powstanie Prusickiego Dziennego Domu Pobytu

W czerwcu 2015 roku Gmina Prusice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach złożyła wniosek o dofinansowanie powstania Prusickiego Dziennego Domu Pobytu.

- W lipcu 2015 roku okazało się że Gmina Prusice znalazła się wśród 119 samorządów w całej Polsce, a także wśród 9 samorządów na Dolnym Śląsku, gdzie powstaną Domy Senior – WIGOR – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz kontynuując: - Samorządowi prusickiemu na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł w ramach Rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior – WIGOR” na lata 2015-2020, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Po uzyskaniu dofinansowania na powstanie Prusickiego Dziennego Domu Pobytu Gmina Prusice otrzymała List Gratulacyjny od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym Władysław Kosiniak – Kamysz zaznaczał: - Jestem przekonany, że Państwa inicjatywa przyczyni się do poprawy dostępu usług adresowanych do Seniorów i równocześnie wpłynie na zwiększenie ich aktywności.


„Senior – WIGOR”  w Prusicach uroczyście otwarty

Marzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach Joanny Wiraszki w dniu 30 grudnia 2015 roku spełniło się.

W samo południe odbyło się uroczyste otwarcie Prusickiego Dziennego Domu Pobytu w Prusicach przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, Kierownik GOPS-u Joannę Wiraszkę oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniewa Ziomka.

Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Igor Bandrowicz, kierownik GOPS Joanna Wirasza, pracownik GOPSu Marlena Rajn, Przewodniczący RMiG Prusice Zbigniew Ziomek, radni Artur Bagiński i Marian Radzik, radni powiatowi Sławomir Zarentowicz oraz Paweł Oleś, a także Jarosław Bąk z PSL, zaś obiekt poświęcił ks. Adam Błaszczyk

Radny Miasta i Gminy Prusice Michał Syrnik na ręce Kierownika GOPS-u Joanny Wiraszki z okazji utworzenia Prusickiego Senior – WIGOR wręczył Akt Gratulacyjny w imieniu Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tomasza Piławki.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Radni Miasta i Gminy Prusice, Radni Powiatu Trzebnickiego, kierownicy jednostek gminnych, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sołtysi, pracownicy UMiG w Prusicach oraz przedstawiciele Stowarzyszeń i  Uniwersytetu III Wieku w Prusicach.

5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie

- Senior – WIGOR jest adresowany do osób niepracujących 60 +, którzy w Dziennym Domu Opieki będą mogli spędzać co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Łączy on w sobie trzy aspekty: opieka, wiedza i aktywność poprzez dostęp do oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – zaznacza Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach Joanna Wiraszka dodając: - W ramach działalności Prusickiego Dziennego Domu Pobytu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W Domu dla Seniorów w Prusicach pomoc otrzyma jednocześnie 15 osób.


Prusicki Dzienny Dom Pobytu „Senior – WIGOR” znajduje się w budynku przy ul. Żmigrodzkiej 39.

- Parter budynku został przystosowany do pełnienia roli Dziennego Domu Opieki.  Wydzielono pomieszczenia na jadalnię, kuchnię, zrobiono pomieszczenie klubowe, pokój ćwiczeń, pokój do odpoczynku, pokój do terapii indywidualnej, pokój pielęgniarski, szatnię, pralnię i toalety opowiada Marlena Rajn z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach, nadzorująca projekt wspólnie z Kierownikiem GOPSu dodając: - W Dziennym Domu Opieki Pobytu będzie pracować wykwalifikowana kadra.


- My również mamy nadzieje, że otwarta placówka w Prusicach zgodnie z założeniami przyczyni się do poprawy dostępu do usług dla Seniorów, a także wpłynie pozytywnie na zwiększenie aktywności Seniorów i pozwoli na integrację z rówieśnikami – podkreśla włodarz Gminy Prusice, dodając: - Z Domu dla Seniorów w Prusicach będą mogli korzystać nie tylko Mieszkańcy Gminy Prusice, ale także Powiatu Trzebnickiego.

Radni Miasta i Gminy w Prusicach w dniu 21 grudnia 2015 roku przyjęli Uchwałą Rady Regulamin określający szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Prusickim Dziennym Domu Pobytu Senior WIGOR w Prusicach.

Tekst: Dorota Leń

Foto: Renata Skiba

|