Ostrzeżenie!

Daniela Bacańska | Czwartek 20.07.2017 aktualizacja: 20.07.2017, 15:30

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU NR I:20

 

Zjawisko zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB 0/Wrocław

Obszar: Województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 20.07.2017 do godz. 00:00 dnia 21.07.2017

Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym stany wody będą podnosiły się do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Lokalnie, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych, wzrosty mogą być gwałtownie. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk

|