Oświata w Gminie Prusice

UMiG Prusice | Czwartek 05.02.2015 aktualizacja: 21.05.2015, 08:37

Widok z lotu ptaka Zespołu Szkół w Prusicach

Nadrzędnym celem wszystkich placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Prusice jest wszechstronny rozwój uczniów. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych możliwe jest zdobywanie nowych umiejętności oraz kształcenie na wysokim poziomie. Uczniowie mogą korzystać m.in. z biblioteki “Muliteka” w Prusicach oraz z kompleksu boisk: w Prusicach, Skokowej, Pawłowie Trzebnickim oraz w Ligotce.

 

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSICACH

Dyrektor Szkoły mgr Dorota Borowiecka

ul. Żmigrodzka 43

55-110 Prusice

tel.: 71 312 62 11

fax.:71 312 62 23

e-mail: sekretariat@zsprusice.pl

strona internetowa: www.zsprusice.pl

Zespół Szkół w Prusicach Zespół Szkół w Prusicach


  • SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOKOWEJ

Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Grzegorzewicz

ul.Wrocławska 9 Skokowa

55-110 Prusice

tel.: 071 312 65 13

fax.: 071 312 65 13

e-mail: skokowasp@gmail.com

strona internetowa: www.spskokowa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Skokowej

Przedszkole Orlik w Skokowej

ul. Wrocławska 9 Skokowa

tel. 695 12 65 13

Punkt Przedszkolny w Skokowej (przy Orliku)

 

  • SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKOWICACH

Dyrektor Szkoły mgr Mariusz Kiepul

Piotrkowice 19

55-110 Prusice

tel.: 071 312 65 42

fax.: 071 312 65 42

e-mail: sppiotrkowice19@wp.pl

strona internetowa: www.sppiotrkowice.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

 

  • Filia Szkoły Podstawowej w Strupinie

ul. Rynek 15 Strupina

 

  • Punkt Przedszkolny w Strupinie

ul. Rynek 15 Strupina

Szkoła Podstawowa w Strupinie

 

  • PUNKT PRZEDSZKOLNY W BRZEŹNIE

Brzeźno 28

tel. 665 261 122

e-mail: ppbrzezno@prusice.pl

Zobacz również: "Edukacja przedszkolna szansą na sukces dla twojego dziecka"

Punkt Przedszkolny w Brzeźnie


  • NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "CALINECZKA"

ul. Żmigrodzka 39

55-110 Prusice

tel.: 071 312 47 14

Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"

|