Papierowe Mikołaje i Skrzaty z szyszek wykonane

Daniela Bacańska | Piątek 15.12.2017 aktualizacja: 20.12.2017, 09:39
Podczas warsztatów bożonarodzeniowych „Idą święta” w świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Skokowej, prowadzonych przez \"wolontariusza\" Iwonę Kiepul dzieci szkolne i przedszkolne tworzyły wspólnie z wielkim zaangażowaniem papierowe Mikołaje i Skrzaty z szyszek.

Warsztaty odbyły się przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowicze, Gminą Prusice oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusicach, zaś zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radnego Gminy Prusice ze Skokowej Artura Bagińskiego.


|