Podpisanie umowy na montaż instalacji fotowoltaicznej

Daniela Bacańska | Piątek 07.07.2017 aktualizacja: 02.08.2017, 18:56
Po rozstrzygnięciu przetargu, dnia 3 lipca 2017 r. Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz podpisał umowę z firmą EKOSOLAR z Namysłowa, na wykonanie instalacji słonecznych do produkcji energii elektrycznej.

Podpisana z wykonawcą umowa dotyczy „montażu instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Prusice”. Zostaną zainstalowane  na świetlicach w Zakrzewie, Piotrkowicach, Górowie i Brzeźnie a także na budynkach „Orlika” w Pawłowie Trzebnickim, Zespołu Szkół w Prusicach i Związku Międzygminnego Bychowo. Łączna moc instalacji – 135,98 kilowatów. Instalacje zostaną wyposażone w akumulatory energii, dzięki czemu z energii odnawialnej będzie można korzystać przez całą dobę. Instalacje zaczną pracować na początku września. Do inwestycji Gmina Prusice otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej (RPO WD) w wysokości 85 % wydatków. Wartość projektu wynosi 1 266 706,53 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 076 700,55 zł.

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Prusice” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

|