Podziękowania za pomoc i wsparcie finansowe

Dorota Leń | Sobota 02.04.2016 aktualizacja: 02.04.2016, 22:38
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Urząd Miasta i Gminy Prusice oraz Władze Samorządowe Gminy Prusice otrzymały serdecznie podziękowania od Księdza Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Michała Archanioła we Wszemirowie Zdzisława Tokarskiego SDS, Rady Parafialnej i Parafian za udzieloną dotację, pomoc i wsparcie finansowe w 2015 roku w wysokości 73 961,90 zł na wykonanie zadania pod nazwą „Remont i konserwacja pokrycia oraz więźby dachowej hełmu i latarni w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim oraz fumigacja”.

|