Pomoc Obywatelska czynnie działa!

Daniela Bacańska | Piątek 08.12.2017 aktualizacja: 11.12.2017, 08:21
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza i aktywnych mieszkańców Gminy Prusice we wrześniu zostało zarejestrowane nowe Stowarzyszenie na mapie organizacji pozarządowych w naszej Gminie pod nazwą „Pomoc Obywatelska”. Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Prezes – Renata Skiba, wiceprezesi: Grzegorz Terebun i Kamil Leśniak, Sekretarz – Daniela Bacańska oraz Skarbnik – Klaudia Tarnowska. Członkowie Stowarzyszenia to osoby o bardzo dużym doświadczeniu w pełnieniu różnych funkcji publicznych. Swoim doświadczeniem chcą się podzielić z Mieszkańcami Naszej Gminy w rozwiązywaniu codziennych spraw życiowych.

Głównym celem stowarzyszenie jest niesienie pomocy potrzebującym w najszerszym tego słowa znaczeniu. Stowarzyszenie udziela pomocy osobom i rodzinom w celu umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Nie trzeba wielkich czynów, wystarczy mieć oczy szeroko otwarte i zrobić pierwszy krok: zapytać sąsiadkę czy nie potrzebuje pomocy przy wniesieniu po schodach zakupów, przytrzymać drzwi sąsiadowi wprowadzając mu rower, pomóc maluchowi na podwórku zawiązać sznurowadła. To są gesty, które zajmują chwilę, są impulsem, ale niosą pomoc. Nagrodzoną uśmiechem, kiwnięciem głowy, dobrym słowem. Ale przede wszystkim ciepłem w Twoim sercu – bo kiedy komuś pomagamy, pomagamy także sobie. Stajemy się pewniejsi, lepsi, bardziej dorośli, lepiej o sobie myślimy.

Stowarzyszenie pomagając osobom w trudnych sytuacjach szanuje ich prywatność i anonimowość. Z pomocy korzystają samotne matki, ofiary przemocy domowej, osoby potrzebujące wsparcia prawnego, psychologicznego, opiekuńczo-medycznego oraz osoby szukające pracy i inne.

Każda osoba, która zgłosi się do Stowarzyszenia „Pomoc Obywatelska” otrzyma wsparcie lub zostanie pokierowana dalej gdzie tą pomoc otrzyma. Stowarzyszenie udziela bezpłatnej pomocy specjalistycznej rodzinom i osobom będącym w sytuacji kryzysowej. Wspiera osoby dotknięte problemem uzależnienia, współuzależnienia, ofiary przemocy, które mogą korzystać z pomocy pedagoga, terapeuty uzależnień, psychologa i policjanta.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Znajdź nas na facebooku:

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomoc-Obywatelska-312937932447515/

Warto zaznaczyć, że Stowarzyszeni krótko działa, ale już pozyskało swoje pierwsze środki w listopadzie w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie na rozwój organizacji w kwocie 3000 zł. Z tego tytułu zakupiono do Stowarzyszenia komputer, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka i skaner) oraz rollup i pieczątkę. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorami projektu są Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum" oraz Fundacja „Przedsiębiorczość”.

|