Ponad 10 mln zł na przebudowę drogi i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

Dorota Leń | Niedziela 25.06.2017 aktualizacja: 02.08.2017, 19:01
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w środę 21 czerwca 2017 roku podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Marszałkiem Cezarym Przybylskim i Wicemarszałkiem Jerzym Michalakiem oraz Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Magdaleną Żyżą umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 10 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) – Skokowa oraz przebudowę i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach.

Mieszkańcy Gminy Prusice, zyskają kolejne ważne inwestycje, na które samorząd prusicki pozyskał dofinansowanie z pieniędzy unijnych. Burmistrz Igor Bandrowicz podpisał umowy o dofinansowanie na realizację dwóch zadań: przebudowę drogi i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

7,7 mln zł na komfort i bezpieczeństwo podróżnych

W ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)” do września 2018 roku zostanie przebudowana droga o długości 7,8 km na odcinku od Dębnicy do Skokowej.

- Przebudowany odcinek drogi będzie łącznikiem między drogą wojewódzką nr 342 a budowaną drogą szybkiego ruchu S5, włączając się w nią w „węźle Krościna” zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: - Dzięki włączeniu do drogi S5, Gmina Prusice uzyska bezpośrednie połączenie z Autostradową Obwodnicą Wrocławia i dalej z autostradą A4. Realizacja inwestycji poprawi stan techniczny drogi. W wyniku realizacji inwestycji droga zostanie poszerzona, a także zyska utwardzone pobocza, nowe chodniki w miejscowościach: Krościna Wielka, Dębica i Skokowa oraz powstanie ścieżka rowerowa. Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Całkowita wartość tej inwestycji to 9 119 874,84 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wynosi 7 751 893,62 zł. Partnerem tego zadania jest Powiat Trzebnicki.

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2,3 mln na podniesienie jakości usług kulturalnych w Gminie Prusice

Drugi projekt na który została podpisana umowa o dofinansowanie to „Przebudowa i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach”.

- Zakres tego zadania obejmuje przebudowę wraz z termomodernizacją, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie w meble i sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – podkreśla Paweł Grzyb, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Prusicach dodając: - Realizacja tego zadania podwyższy standard funkcjonowania i umożliwi rozszerzenie oferty placówki, a tym samym wesprze szeroko rozumianą aktywność kulturalną mieszkańców gminy, dając impuls do podejmowania nowych przedsięwzięć.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 3 590 490,55 zł., z czego pozyskane dofinansowanie to 2 300 037,34 zł z RPO WD na lata 2014-2020.   

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Przebudowa i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

- Samorząd prusicki w ramach nowej perspektywy unijnej z RPO WD na dzień dzisiejszy pozyskał dofinansowanie na realizację 13 projektów na kwotę ponad 30 mln zł – podkreśla włodarz Gminy.

Dorota Leń

|