Ponad 200 przydomowych oczyszczalni ścieków w Skokowej i Strupinie

Daniela Bacańska | Wtorek 08.08.2017 aktualizacja: 09.08.2017, 11:54
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz we wtorek 8 sierpnia 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina” oraz otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej promesę na realizację tej inwestycji. Gmina Prusice na to zadanie pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 782 843,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, natomiast Mieszkańcy Skokowej i Strupiny zyskają ponad 200 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozwiązanie problemu ścieków jest bardzo ważnym aspektem dla  rozwoju naszej gminy. Budowa sieci kanalizacyjnej na większości jej obszaru jest nieopłacalna. Duże rozproszenie budynków zwiększa długość sieci i koszty eksploatacyjne. Są tereny, na których kanalizacja nigdy nie powstanie.

- Właśnie dla takich terenów najlepszymi rozwiązaniami są przydomowe oczyszczalnie ścieków.  W miejscowościach poza aglomeracją prusicką dotychczas najczęściej stosowanym rozwiązaniem są kosztowne w eksploatacji  i najczęściej nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: - Dlatego zachęcałem mieszkańców miejscowości leżących poza terenem  aglomeracji prusickiej do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  Chęć wzięcia udziału zadeklarowało wiele  gospodarstw domowych. Cieszy nas tak duże zainteresowanie. Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy.


Dodatkowo mieszkańców całej Gminy Prusice informujemy, że Gmina Prusice w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska dofinansowuje także ze środków budżetu Gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Z zasadami dofinansowania można się zapoznać tutaj:

http://bip.prusice.pl/Article/get/id,21121.html

|