Ponad 6,5 mln zł na budowę ścieżek rowerowych pozyskane

Dorota Leń | Niedziela 11.12.2016 aktualizacja: 11.12.2016, 22:07
Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Lider Projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim, że udało się Gminie Prusice wraz z Gminą Żmigród, Wołów i Milicz pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 6,5 mln zł na zadanie „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”, z czego na Gminę Prusice 1,9 mln zł. Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 w ramach OSI Dolina Baryczy. Dofinansowany wniosek jest pierwszym etapem partnerskiego przedsięwzięcia. Planowana realizacja budowy ścieżek rowerowych to lata 2017 -2018.

- Gmina Prusice jako Lider Projektu realizuje wspólnie w partnerstwie z Gminą Milicz, Gminą Wołów, Gminą Żmigród, Gminą Trzebnica, Gminą Oborniki Śląskie oraz Starostwem Trzebnickim i Starostwem Wołowskim projekt budowy ponad 150 km Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, która m.in. połączy północ Wrocławia z istniejącą ścieżką rowerową w Gminie Miliczopowiada Lider Projektu, dodając -  Koszt całej inwestycji to ok. 70 mln zł. Wspólnie z samorządowcami w celu stworzenia montażu finansowego na tak ogromne przedsięwzięcie sięgamy po środki z Unii Europejskiej.


W ramach pierwszego etapu zadania powstanie 22,27 km wybudowanych dróg dla rowerów, w tym w Gminie Wołów na trasie Wołów – Mojęcice, w Gminie Prusice – od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (Gmina Żmigród), a następnie przez Przedkowice - Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród do Milicza.

Inwestycja w głównej mierze będzie przebiegać wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez powiat milicki i trzebnicki, a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej nr 311 obsługującej ruch na relacji Wołów-Malczyce przez Lubiąż, przebiegających przez powiat wołowski.

- Na terenie Gminy Prusice w ramach pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie  ich 6,5 km – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: -  Na fragmencie Wszemirów – do Dobrosławic powstaną również PIT STOPY typu B – miejsce postojowe  - 2 w Prusicach oraz 1 we Wszemirowie, a także dwa PIT STOPY typu C w Pietrowicach Małych i w Ligotce. Docelowo na terenie Gminy Prusice ma powstać ok. 42 km ścieżek rowerowych i 8 PIT STOPÓW.

Całkowita wartość dofinansowanego projektu to 9 093859,48 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych to 7 747 742,50 zł. Natomiast otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wynosi 6 585 581,12 zł – 85 %.

Wartość wydatków obejmujących Gminę Prusice to 2 308712,50 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 1 962 405,63 zł – 85%.


Otrzymane dofinansowanie to dopiero początek, gdyż tak duże przedsięwzięcie składa się z wielu etapów stworzenia całego montażu finansowego. Partnerstwo będzie składało kolejne wnioski o środki zewnętrzne na to zadanie. Najbliższy wniosek w ramach RPO WD – będzie składany na początku 2017 roku.

- W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim samorządowcom oraz pracownikom urzędów, którzy są zaangażowani w projekt budowy ścieżek rowerowych, za ogrom pracy i wysiłku włożonego w przygotowanie dofinansowanego projektu – podkreśla Burmistrz Prusic

Dorota Leń

|