Ponad 8 mln zł na budowę II etapu ścieżek rowerowych pozyskane

Dorota Leń | Wtorek 27.06.2017 aktualizacja: 02.08.2017, 18:58
Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Lider Projektu budowy ścieżek rowerowychw ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska, że udało się Gminie Prusice wraz z Gminą Żmigród i Wołów pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 8 mln zł na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”, z czego na Gminę Prusice 1, 7 mln zł.

Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - konkursy horyzontalne. Jest to kolejny projekt i kolejny etap partnerskiego przedsięwzięcia. Warto przypomnieć, że gminy już wcześniej pozyskały 6,5 mln  zł na budowę I etapu. Realizacja zadania planowana jest do listopada 2018 roku.

Gmina Prusice jako Lider Projektu realizuje wspólnie w partnerstwie z Gminą Milicz, Gminą Wołów, Gminą Żmigród, Gminą Trzebnica, Gminą Oborniki Śląskie oraz Starostwem Trzebnickim i Starostwem Wołowskim projekt budowy ponad 150 km ścieżek rowerowych w ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska.

W celu stworzenia montażu finansowego na tak ogromne przedsięwzięcie wspólnie z samorządowcami sięgamy po środki z Unii Europejskiej.

W ramach drugiego etapu budowy ścieżek wspólnie chcemy wybudować ok. 28,59 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- W samej Gminie Prusice powstanie  6,7 km ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez S5 (nowy wiadukt) – do  Jagoszyc – przez Jagoszyce – od  Jagoszyc do Chodlewka i Borówka – w Borówku przechodzi z drogi powiatowej nr 1349D na drogę wojewódzką nr DW342 – do terenu zabudowanego Skokowaopowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Na terenie Gminy Żmigród powstanie ścieżka rowerowa o długości 12,99 km na trasie Przedkowice – Osiek – Żmigród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęcice – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż.

Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach Gminy Prusice, Żmigród i Wołów.

Całkowita wartość projektu to 9 500 000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie przez całe partnerstwo w wysokości 85 % to kwota  8 075 000,01 zł.  Natomiast kwota przypadająca na Gminę Prusice to 2 100 000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 1 785 000,00 zł.- W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim samorządowcom oraz pracownikom urzędów, którzy są zaangażowani w projekt budowy ścieżek rowerowych, za ogrom pracy i wysiłku włożonego w przygotowanie dofinansowanego projektu – podkreśla Burmistrz Prusic

Dorota Leń

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

|