Pozyskaj dofinasowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków!

Agata Chuchrak | Piątek 28.10.2016 aktualizacja: 29.10.2016, 13:15
Gmina Prusice ubiega się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz zwraca się z prośbą o składanie deklaracji chęci wzięcia udziału w projekcie. Zyskać można 90% dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenie, które oczyszcza ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych z jednego lub kilku  gospodarstw i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu  lub wód powierzchniowych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to  80% oszczędności w eksploatacji w porównaniu do tradycyjnego szamba.

Rozwiązanie problemu ścieków jest bardzo ważnym aspektem dla  rozwoju naszej gminy. Budowa sieci kanalizacyjnej na większości jej obszaru jest nieopłacalna. Duże rozproszenie budynków zwiększa długość sieci i koszty. Są tereny, na których kanalizacja nigdy nie powstanie. W miejscowościach poza aglomeracją Prusicką dotychczas najczęściej stosowanym rozwiązaniem są kosztowne w eksploatacji  i najczęściej nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba.  Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków, która jest nie tylko ekonomicznym, ale i ekologicznym rozwiązaniem

Programem mogą być objęci mieszkańcy, których działki leżą poza terenem aglomeracji Prusickiej, czyli poza miejscowościami: Prusice, Ligotka, Pietrowice Małe, Dębnica, Krościna Mała.

Aby wziąć udział w projekcie należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością oraz wypełnić:

Więcej informacji pod nr tel. (71) 312 62 24 lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

Agata Chuchrak

DO POBRANIA:

- PLAKAT I ULOTKA

- OŚWIADCZENIE

- DEKLARACJA

|