Pozytywna ocena formalna partnerskiego wniosku na usługi administracyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej

Dorota Leń | Niedziela 05.06.2016 aktualizacja: 05.06.2016, 20:39
Gmina Prusice – jako Lider Projektu w partnerstwie z 4 JST z powiatu trzebnickiego – Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Wisznia Mała,wołowskiego – Gminą Wołów, milickiego – Gminą Milicz w dniu 29 lutego 2016 roku po kilku miesiącach pracy nad projektem złożyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji partnerski wniosek o dofinansowanie pod tytułem „Rozwój usług administracyjnych w 5 JST województwa dolnośląskiego istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej” obejmujący podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Całkowita wartość partnerskiego projektu to 1 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 842 800,00 zł. Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym po złożonym proteście przez Lidera Projektu i przekazany do oceny merytorycznej.

Prusice Liderem Partnerskiego Projektu dla JST posiadających wyższy poziom rozwoju instytucjonalnego!

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz po realizacji projektu 5.2.1 POKL postanowił podjąć kolejne wyzwanie i powołać partnerstwo w celu wystartowania o dofinansowanie w kolejnym konkursie dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego. I tym samym w grudniu 2015 roku 5 samorządów z terenu województwa dolnośląskiego: Gmina Prusice, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Wisznia Mała i Gmina Milicz  postanowiło złożyć partnerski projekt, którego Liderem została Gmina Prusice, obejmującym głównie podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi.

Projekt pn. „Rozwój usług administracyjnych w 5 JST województwa dolnośląskiego istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej”  został przygotowany w odpowiedzi na konkurs dla JST posiadających wyższy poziom rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Oś Priorytetowa  II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

- Celem głównym złożonego projektu jest poprawa efektywności świadczenia usług administracji publicznej w 5 Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa dolnośląskiego istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrożenie i modernizację systemów elektronicznej obsługi podatkowej (EOP) oraz elektronicznego zarządzania nieruchomościami (EZN), wzrost kwalifikacji u 61 pracowników samorządowych oraz wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001:2008 w jednej JST do końca 09.2017opowiada Lider Projektu, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

Wniosek partnerski po złożonym proteście przez Gminę Prusice przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Wyniki i listę dofinansowanych projektów poznamy na przełomie lipca/sierpnia 2016 roku.

Dorota Leń

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|