Promesa na remont drogi w Borowie odebrana

Dorota Leń | Poniedziałek 27.06.2016 aktualizacja: 28.06.2016, 20:53
W poniedziałek 27 czerwca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego miało miejsce uroczyste wręczenie Promes Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla gmin, które pozyskały środki finansowe w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2016. Gratulacje z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza odebrała Dorota Leń, Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza samorząd prusicki w marcu 2016 roku złożył wniosek na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2016.

foto: UMWD

Wniosek Gminy Prusice znalazł się na liście 17 dofinansowanych projektów z terenu Dolnego Śląska zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 28 kwietnia 2016 roku. Samorząd prusicki na inwestycję pozyskał 150 tys. zł. Szacowany koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego to ponad 350 tys. zł. Jednak ostateczną wartość będziemy znali po wyłonieniu Wykonawcy zadania w drodze przetargu nieograniczonego.

- Na dzień dzisiejszy droga gminna w Borowie o długości całkowitej 590,92 mb jest w tragicznym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu i życiu uczęszczającym po niejzaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej, a tym samym poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców oraz uczestników ruchu korzystających z tej drogi. Mieszkańcy Sołectwa Borów w końcu będą mieli wyremontowaną i przebudowaną drogę o którą walczą od lat i jest to ich marzeniem.

Inwestycja ma na celu również realizację założeń władz Gminy Prusice w celu poprawy infrastruktury drogowej w trosce o bezpieczeństwo i życie Mieszkańców Gminy, co wynika jasno ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014-2025.

Projekt niweluje utrudnienia transportowe i drogowe w gminie Prusice, a także wpływa na poprawę dostępu do drogi powiatowej. Wyremontowana droga pozwoli w przyszłości dojechać do projektowanego właśnie Lokalnego Centrum Kultury w miejscowości Borów, a także inwestycja pozwoli na realizację dalszych projektów w miejscowości zarówno projektów twardych, jak i miękkich. 

Dorota Leń

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|