Prusice stają się Gminą Energetycznie Dodatnią

Daniela Bacańska | Piątek 15.09.2017 aktualizacja: 15.09.2017, 22:18
Zakończono instalację paneli fotowoltaicznych na dachach siedmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prusice. Dzięki nim z energii odnawialnej będzie można korzystać przez całą dobę. Jest to jedno z wielu intensywnie prowadzonych działań przez samorząd prusicki od 2015 roku na rzecz poprawy jakości powietrza oraz niezależności energetycznej.

- Gmina Prusice chce stać się niezależną energetycznie. Stawiamy sobie ambitny plan aby do końca 2020 roku całkowita energia, którą zużywamy na potrzeby gminy pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Chcemy być gminą energetycznie dodatnią i takie właśnie hasło będziemy wdrażać w najbliższych latach – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: - Prace rozpoczęto od stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prusice - dokumentu, który zanalizuje możliwości pozyskiwania energii w naszej gminie z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwi aplikowanie o środki zewnętrze w tej właśnie dziedzinie. Analiza przeprowadzona podczas tworzenia planu wykazała fotowoltaikę, jako najważniejszy czynnik mogący ograniczyć emisję CO2 na terenie naszej Gminy.

Pierwszym działaniem mającym już bardzo realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza oraz podniesienie niezależności energetycznej w Gminie Prusice było złożenie wniosków o dofinansowanie na dwa zadania: montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz budowę farmy fotowoltaicznej we Wszemirowie.

- Dzięki dobremu i odpowiednio szybkiemu przygotowaniu się do projektów Gmina Prusice wyprzedziła wszystkie samorządy i pozyskała na budowę farmy oraz montaż paneli na czterech świetlicach wiejskich i trzech budynkach użyteczności publicznej blisko 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020zaznacza włodarz Gminy Prusice.

Panele fotowoltaiczne na dachach zostały zainstalowane

Firma EKOSOLAR z Namysłowa zakończyła montowanie paneli fotowoltaicznych na dach siedmiu budynków użyteczności publicznej, w tym na świetlicach wiejskich w Zakrzewie, Piotrkowicach, Brzeźnie i Górowej, a także na dachach Orlika w Pawłowie Trzebnickim oraz na nowo wybudowanej siedzibie Związku Gmin Bychowo przy ul. Kolejowej w Prusicach, a także Zespole Szkół w Prusicach. Odbioru inwestycji w piątek 15 września 2017 roku ze strony Urzędu Miasta i Gminy Prusice dokonali Grzegorz Terebun, Sekretarz Miasta i Gminy Prusice oraz Wiktor Lubieniecki, Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska rodowiska i Rolnictwa.

Powstałe instalacje pozwolą na produkcję 135,98 megawatogodzin na rok, co w znacznym stopniu wpłynie na niezależność energetyczną tych budynków oraz ograniczy koszty związane z wydatkami na energię elektryczną Gminy Prusice.

Zostały one wyposażone w akumulatory energii, dzięki czemu z energii odnawialnej będzie można korzystać przez całą dobę i zaczną pracować od połowy września.

Na realizację tej inwestycji Gmina Prusice otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków. Wartość projektu wynosi 1 266 706,53 zł,  w tym dofinansowanie 1 076 700,55 zł.

We Wszemirowie powstanie farma fotowoltaiczna

Gmina Prusice ma podpisaną również umowę na zaprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej we Wszemirowie. Jeszcze w tym roku powinno być pozwolenie na budowę tej inwestycji.

- Dzięki realizacji budowy farmy fotowoltaicznej powstanie instalacja o mocy około 0,5 MW będąca w stanie wyprodukować 430 MWh rocznie – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz: -  Wytworzona na farmie energia w znacznym stopniu zmniejszy wydatki Gminy Prusice na energię elektryczną np. oświetlenia ulicznego.


 Na tę inwestycję samorząd prusicki pozyskał również dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 w wysokości 800 tys. zł.

W Gminie Prusice dzięki realizacji projektów fotowoltaicznych powstaną instalacje produkujące energię elektryczną, zarówno na potrzeby mieszkańców jak i magistratu, a co za tym idzie powstałe oszczędności dzięki tym projektom będzie można przeznaczyć na nowe inwestycje. 

Natomiast Prusice staną się symbolem niezależności energetycznej na skalę województwa. 

|