Przekształcenie ZGKiM w spółkę PROEKO

Daniela Bacańska | Piątek 29.09.2017 aktualizacja: 29.09.2017, 12:36

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przekształceniu  w spółkę PROEKO Sp.z o.o.  informujemy, że spółka PROEKO przejmuje wszystkie zobowiązania i należności likwidowanego zakładu. Z dniem 30 września 2017 r. zostanie zamknięty rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach. Od dnia 01.10.2017 prosimy o dokonywanie wpłat za faktury wystawione do dnia 30.09.2017 przez ZGKIM na rachunek bankowy Spółki PROEKO Sp. z o.o. nr 13 95830009 0210 4391 2000 0010 (BS Oborniki Śląskie Oddział w Prusicach).

Wpłaty dokonane na rachunek bankowy ZGKiM po 30.09.2017, jak również przelewy elektroniczne, dokonane w ostatnich dniach września 2017 r., które nie wpłynęły na ten rachunek bankowy do 30.09.2017, będą zwracane przez bank. W takich przypadkach prosimy o ponowne dokonanie wpłaty na prawidłowy rachunek spółki PROEKO. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 71 312 62 28.

|