Przeszłość w kuli zamknięta

Dorota Leń | Poniedziałek 09.11.2015 aktualizacja: 09.11.2015, 20:28
Kule czasu, umieszczane na wieżach kościelnych, to wyjątkowa lekcja historii. Zwyczaj umieszczania monet, dokumentów i innych pamiątek w kapsułach osadzanych wysoko na wieży, znany jest już od czasów średniowiecznych. Przy otwieraniu i zamykaniu takiej kuli obecne były i są najważniejsze osoby w mieście, czy na wsi.

W sierpniu 2015 roku podczas remontu dachu kościoła pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła, Pawłów Trzebnicki przeżywał emocje, jakie towarzyszą otwieraniu kuli z kościoła, a 4 listopada tegoż roku, zamknięto ją na kolejne dziesiątki, a może nawet setki lat.

Owa kula, to swoisty wehikuł czasu, w którym z namaszczeniem umieszczono trzy miedziane kapsuły z zawartością opowiadającą potomnym o historii regionu i ludziach żyjących na tej ziemi. Były gadżety w postaci dawnych (najstarsze z 18 wieku) i współczesnych monet, banknotów, o różnych nominałach, aktualnej i ówczesnej prasy, odręczne dokumenty historyczne z 1908 i 1938 roku, których kopie trafiły do zbiorów Urzędu Miasta i Gminy, natomiast oryginały wróciły do kapsuły. Zawinięte pieczołowicie w papier, często zalakowany pieczęcią, będą dla przyszłych pokoleń doskonałą lekcją historii.

Kapsułę zamknięto w obecności ks. Proboszcza Zdzisława Tokarskiego, a także konserwatora zabytków Beaty Basy, inspektora nadzoru Jerzego Lorenca, Doradcy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Wiktora Lubienieckiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniewa Ziomka, sołtys Pawłowa Eweliny Fajer, przedstawiciela Rady Parafialnej, a także pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice oraz Wykonawców.

Środki przekazane w 2015 roku na remont dachu Kościoła p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim to: w drodze konkursu na dotacje konserwatorskie z Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach - 73 961,90 zł,  a także dotacja w wysokości 33 tys. zł na prace konserwatorskie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania Remont dachów oraz fumigacja kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim.

Foto i tekst: Renata Skiba

|