Zadaj pytanie Burmistrzowi

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice odpowiada na zadane pytania w możliwie szybkim terminie. Odpowiedzi Burmistrza udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące jego kompetencji i obowiązków służbowych. Na pytania anonimowe odpowiedzi nie będą udzielane.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w cytowanej ustawie.
Kontakt do Burmistrza
Tel. kom. +48 697 997 874|Tel. st. 71 312 62 24 w. 66|e-mail i.bandrowicz@prusice.pl| gadu-gadu 3207895
Temat:
Wiadomość:
Email kontaktowy:
Telefon kontaktowy: