Radni Gminy Prusice obradowali

Dorota Leń | Sobota 02.04.2016 aktualizacja: 02.04.2016, 22:01
W środę 30 marca 2016 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach odbyła się kolejna Sesja, podczas której Radni dokonali m.in. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r., zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prusice, uchwalili stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach na rok 2016, a także przegłosowali uchwały dotyczące zmiany Statutu GOPS w Prusicach oraz upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Renata Skiba

|