RoweLove Prusice

Daniela Bacańska | Poniedziałek 03.07.2017 aktualizacja: 03.07.2017, 12:00
Na terenie Gminy Prusice w maju 2017 roku zostało zawiązane nowe stowarzyszenie o nazwie RoweLove Prusice. Organizacja powstało z inicjatywy jego członków, w którego skład wchodzą prezes Klaudia Tarnowska oraz wiceprezes Daniela Bacańska oraz członkowie zarządu Kamil Leśniak i Wiktor Lubieniecki.

Stowarzyszenie będzie działało dla wszystkich mieszkańców Gminy Prusice, więc każdy będzie mógł aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez członków stowarzyszenia.

Głównymi celami są:

  • rozwijanie aktywności społecznej i postaw prospołecznych,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju i za granicą,
  • poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym, ekologicznym i turystycznym,
  • rozwijanie kontaktów międzykulturowych,
  • aktywizacja dzieci, młodzieży, dorosłych, starszych i niepełnosprawnych,
  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby prowadzące aktywny tryb życia do spędzania go wspólnie ze Stowarzyszeniem RoweLove Prusice.

|