Rozmawiano o poprawie jakości świadczenia usług zdrowotnych na terenie Gminy Prusice

Dorota Leń | Niedziela 28.02.2016 aktualizacja: 28.02.2016, 14:07
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, wspólnie z Kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Prusicach Adamem Gubernatem w czwartek 25 lutego 2016 roku spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie możliwości pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na poprawę jakości świadczenia usług zdrowotnych ma terenie Gminy Prusice.

- Głównym tematem naszych rozmów były najnowsze rozwiązania w tzw. telemedycynie – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Gmina Prusice już wkrótce złoży wniosek o dofinansowania na zakup i wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań w telemedycynie.

|