Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Dorota Leń | Piątek 07.04.2017 aktualizacja: 07.04.2017, 00:05
Minister Rozwoju i Rolnictwa Wsi wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informujemy,  że zakaz wypuszczania drobiu został cofnięty, utrzymano jednak nadal inne nakazy tj. karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, stosowanie odzieży ochronnej itd.

DO POBRANIA:

Rozporządzenie MRiRW 

|