Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Dorota Leń | Sobota 26.07.2014 aktualizacja: 14.09.2015, 19:07

SPOT REKLAMOWY: 

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

Termin realizacji: 03.03.2014 r. – 30.06.2015 r. (po zgodzie MAiC do 15.09.2015)

Cel główny projektu:

Poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Lider Projektu: Gmina Prusice

Partnerzy Projektu:

Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki, firma Maculewicz Consulting z Pruszkowa


Całkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł

 Wkład własny (15%):  346 539,74 zł

FILM PROMUJĄCY PROJEKT

- O PROJEKCIE 

- ZADANIE 2 - SZKOLENIA

- ZADANIE 3 - PROMOCJA

- PREZENTACJA PROJEKTOWA

- AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

- ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

- DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin komunikacji w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

 


 

- KONTAKT I BIURO PROJEKTU:


Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ”

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Referat Funduszy Zewnętrznych

Rynek 1

55-110 Prusice

Zespół projektowy:

Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny

Tel.: 71 319 00 60, 664785225

E-mail: biuro@unika.net.pl

Sekretarz projektu: Dorota Leń

Tel.: 71 312 62 24 wew. 86, 603681755

E-mail: d.len@prusice.pl

Specjalista ds. wniosków o płatność: Aleksandra Zygiel

Tel.: 71 312 62 24 wew.38, 603 696 797

E-mail: a.zygiel@prusice.pl

Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner

Tel.: 604 067 995

E-mail: poklmonitoring@gmail.com

Specjalista ds. zamówień publicznych: Dorota Muszczak

Tel.: 71 312 62 24 wew.82

E-mail: d.muszczak@prusice.pl

Specjalista ds. organizacji szkoleń: Sławomir Maculewicz

Tel.: 22 738 71 60

E-mail: s.maculewicz@maculewicz.pl

 

Koordynator informatyków:

Paweł Grzyb

Tel.: 601751821

E-mail: p.grzyb@prusice.pl


 

LINKI DO ZAKŁADEK PROMUJĄCYCH PROJEKT U PARTNERÓW:

- GMINA WOŁÓW

- GMINA ZAWONIA

- GMINA WISZNIA MAŁA

- GMINA PROCHOWICE

- POWIAT TRZEBNICKI

- MACULEWICZ CONSULTING


GALERIA

Tablice Informacyjne

LIDER PROJEKTU - GMINA PRUSICE

PARTNERZY PROJEKTUSpotkania informatyków i spotkania kadry zarządzającej


Szkolenia 

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|