Sesja Rady Miasta i Gminy Prusice 25 maja 2016 roku

Dorota Leń | Środa 25.05.2016 aktualizacja: 25.05.2016, 07:39
Zapraszamy w środę 25 maja 2016 roku o godz. 12.00 na Sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się w Sali USC w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Prusice zwołałem sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się dnia 25 maja 2016 r. – godz.12,00 – sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, z następującym porządkiem obrad:

  1. 1.      Otwarcie sesji.
  2. 2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. 3.      Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. 4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
  5. 5.      Podjęcie uchwał :

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach za 2015 rok

2)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Prusicach za 2015 rok

  1. 6.      Interpelacje i zapytania radnych.
  2. 7.      Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  3. 8.      Wolne wnioski i informacje.
  4. 9.      Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Prusice

 

/-/ Zbigniew Ziomek

|