Sesja Rady Miasta i Gminy Prusice z pożegnaniem wiceburmistrz

Dorota Leń | Niedziela 11.10.2015 aktualizacja: 12.10.2015, 09:14
Burmistrz, przewodniczący rady, radni, kierownicy jednostek oraz Sołtysi, przedstawiciele Stowarzyszeń i inni zaproszeni goście, a także zgromadzeni na sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach w środę 30 września 2015 roku uroczyście pożegnali Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Kazimierę Rusin, która przeszła na emeryturę. Podczas sesji radni przegłosowali również wiele uchwał, a także przyjęli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prusice.

|