Sołectwo Gola z Najpiękniejszym Wieńcem Dożynkowym

Dorota Leń | Niedziela 25.09.2016 aktualizacja: 25.09.2016, 21:12
22 Sołectwa z terenu Gminy Prusice wzięły udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Jury dokonując oceny kierowało się przede wszystkim tradycyjnym sposobem wykonania wieńca oraz wartościami artystycznymi związanymi z kulturą robienia wieńców dożynkowych – zachowanie elementów tradycyjnych. Najpiękniejszym wieńcem okazał się wieniec Sołectwa Gola, który zajął I miejsce, na II miejscu znalazł się wieniec Sołectwa Pawłów Trzebnicki, zaś na III miejscu wieniec Sołectwa Świerzów. Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice zdobył wieniec sołectwa Kopaszyn, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniewa Ziomka – Sołectwo Budzicz, Radnego Miasta i Gminy Prusice Wacława Bieniasa - Sołectwo Strupina, Sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna – Sołectwo Piotrkowice oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach - Sołectwo Borówek

Do tegorocznego konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” w Gminie Prusice zgłosiły się 22 Sołectwa, wśród których znalazły się Borówek, Borów, Brzeźno, Budzicz, Chodlewko, Gola, Górowo, Kaszyce Wielkie, Kopaszyn, Krościna Mała, Krościna Wielka, Ligota Strupińska, Ligotka, Pawłów Trzebnicki, Pększyn, Pietrowice Małe, Piotrkowice, Skokowa, Strupina, Świerzów, Wilkowa, Wszemirów.

Mimo ciężkiego wyboru jurorzy przyznali następujące miejsca: 

I miejsce – Sołectwo Gola 

II miejsce – Sołectwo Pawłów Trzebnicki

III miejsce – Sołectwo Świerzów

 

Przyznano również pięć wyróżnień:

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza - Sołectwo Kopaszyn

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniewa Ziomka - Sołectwo

Budzicz

Radnego Miasta i Gminy Prusice Wacława Bieniasa - Sołectwo Strupina

Sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna – Sołectwo Piotrkowice

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawła Grzyba - Sołectwo Borówek

DL

|