Sołectwo Kopaszyn z Najpiękniejszym Wieńcem Dożynkowym

Dorota Leń | Niedziela 13.09.2015 aktualizacja: 13.09.2015, 16:44
23 Sołectwa z terenu Gminy Prusice wzięło udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Jury dokonując oceny kierowało się przede wszystkim tradycyjnym sposobem wykonania wieńca oraz wartościami artystycznymi związanymi z kulturą robienia wieńców dożynkowych – zachowanie elementów tradycyjnych. Najpiękniejszym wieńcem okazał się wieniec Sołectwa Kopaszyn, który zajął I miejsce, na II miejscu znalazł się wieniec Sołectwa Gola, zaś na III miejscu wieniec Sołectwa Krościna Mała. Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Prusice zdobył wieniec sołectwa Gola, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice wieniec sołectwa Wszemirów, zaś nagrodę Radnego Czesława Suchackiego otrzymało Sołectwo Budzicz.

Do tegorocznego konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” w Gminie Prusice zgłosiły się 23 Sołectwa, wśród których znalazły się Borówek, Borów, Brzeźno, Budzicz, Chodlewko, Dębnica, Gola, Górowo, Kopaszyn, Krościna Mała, Krościna Wielka, Ligota Strupińska, Ligotka, Pawłów Trzebnicki, Pększyn, Pietrowice Małe, Piotrkowice, Skokowa, Strupina, Świerzów, Wilkowa, Wszemirów, Zakrzewo-Raszowice.  

Jury w składzie: Kazimiera Rusin- Przewodnicząca komisji – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, Adela Socha – członek komisji, przedstawiciel UMiG Prusice oraz Jan Mostek - członek komisji, przedstawiciel DODR w Trzebnicy dokonała oceny wieńców dożynkowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu. Wieńce oceniano zwracając uwagę na: tradycyjny sposób wykonania wieńca (0-5pkt) oraz wartości artystyczne związane z kulturą robienia wieńców dożynkowych – zachowanie elementów tradycyjnych (dobór materiałów) (0-5pkt).

Mimo ciężkiego wyboru jurorzy przyznali następujące nagrody pieniężne:

I miejsce - sołectwo Kopaszyn - 700 zł

II miejsce - sołectwo Gola - 500 zł

III miejsce - sołectwo Krościna Mała - 300 zł

 

Zostały przyznane również nagrody specjalne:

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza - sołectwo Gola- 300 zł

Nagroda Wiceburmistrz MiG Prusice Kazimiery Rusin - sołectwo Wszemirów- 300 zł

Nagroda Radnego MiG Prusice Czesława Suchackiego - sołectwo Budzicz- 300 zł

 

Każde sołectwo za przygotowanie wieńca dożynkowego otrzymało po 400 zł, a zdobyte nagrody i rekompensaty finansowe się sumowały.

|