Spotkanie Partnerów w sprawie budowy ścieżek rowerowych

Dorota Leń | Sobota 18.02.2017 aktualizacja: 18.02.2017, 15:08
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w środę 15 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach spotkał się z Burmistrzem Gminy Wołów Dariuszem Chmura oraz Burmistrzem Gminy Żmigród Robertem Lewandowskim oraz pracownikami merytorycznymi urzędów zaangażowanymi w projekty partnerskie dotyczące budowy ścieżek rowerowych, których Gmina Prusice jest Liderem.

Podczas spotkania rozmawiano o szczegółach współpracy partnerskiej, realizacji dofinansowanego projektu z RPO WD 2014-2020, na który pozyskano 6,5 mln złotych oraz ustalono harmonogram działań na najbliższy czas.

|