Spotkanie Stowarzyszeń z terenu Gminy Prusice

Dorota Leń | Sobota 29.10.2016 aktualizacja: 29.10.2016, 13:37
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz zaprasza w czwartek 3 listopada 2016 roku na godz. 18 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach na spotkanie Stowarzyszeń z terenu Gminy Prusice.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące sprawy:

1) Organizacja imprezy gminnej „Mikołajki i Jarmark świąteczny 2016”

2) Informacja o konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

3) Założenia do opracowania projektu Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018 - 2021.

Na posiedzeniu obecny będzie  Burmistrz Miasta i Gminy Prusice oraz członkowie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Prusice.

|