Spotkanie wspólników spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna

Daniela Bacańska | Poniedziałek 19.06.2017 aktualizacja: 19.06.2017, 09:01
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz we wtorek 13 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach uczestniczył w zebraniu wspólników spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna. Prusice PS Energetyka Odnawialna (Prusice PS) to partnerska spółka z udziałem Gminy Prusice oraz firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Prusice PS tworzy platformę dla dynamicznego i zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Prusice. Spółka koncentruje swoje działania na wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta i Gminy Prusice.
|