Start kluczowej inwestycji! Droga Strupina – Skokowa z nową nawierzchnią i chodnikami!

Dorota Leń | Sobota 20.02.2016 aktualizacja: 20.02.2016, 09:21
W tym miesiącu Gmina Prusice przekazaniem placu budowy, rozpoczęła kolejną kluczową inwestycję, a mianowicie remont drogi wojewódzkiej 342 od miejscowości Strupina, do przejazdu kolejowego w Skokowej wraz z budową chodników w Skokowej.

Ta długo wyczekiwana inwestycja realizowana jest wspólnie przez Gminę Prusice i Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, która zarządza drogami wojewódzkimi. Inwestycja polegać będzie na całkowitej przebudowie jezdni wraz z wymianą podbudowy oraz poszerzeniem i budową chodników przy ul. Wrocławskiej, do przejazdu kolejowego w Skokowej.

Koszt wykonania wszystkich prac to około 2,7 mln zł., z czego ok 350 tys. zł. to wkład własny Gminy Prusice. Dzięki realizacji zadania w znacznym stopniu nastąpi poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej.

- Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Prusice szczególnie tych najmłodszych, to dla mnie priorytet, dlatego cieszę się, że doszliśmy do porozumienia z DSDiK w sprawie remontu tego właśnie odcinka drogi wojewódzkiej. Jej stan pozostawiał wiele do życzenia. Budowa chodników w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo dzieci chodzących tą drogą do szkoły. Niezbędny był również kapitalny remont jezdni, która była w fatalnym stanie. Na tym jednak nie poprzestaniemy. Nadal prowadzimy rozmowy z DSDiK w sprawie dalszej przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z chodnikami od torów kolejowych, aż do Brzeźna – mówi Burmistrz Igor Bandrowicz.

Jak dodał Radny Artur Bagiński: - Dzięki wspólnym staraniom Igora Bandrowicza oraz radnych ze Skokowej i Strupiny, remont drogi wojewódzkiej 342 w naszej gminie jest realizowany systematycznie. W pierwszym etapie udało się wybudować chodniki w miejscowości Strupina, aż do ulicy Malinowej w Skokowej. Teraz rozpoczęła się realizacja remontu części tej drogi, od Strupiny do przejazdu kolejowego w Skokowej. Wybudowane zostaną również chodniki do torów kolejowych przy ul. Wrocławskiej w samej Skokowej.


Prace budowlane prowadzi Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. specjalizujące się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych i mostowych. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze oraz geodezyjne. Cała inwestycja ma być zakończona do 31 sierpnia 2016 roku.

Redakcja

|