Stowarzyszenie Skokowiak będzie wydawać paczki żywnościowe

Daniela Bacańska | Czwartek 30.11.2017 aktualizacja: 30.11.2017, 08:34
Stowarzyszenie Skokowiak otrzymało kolejną partię żywności i jak informuje wiceprezes Wanda Bandrowicz od poniedziałku 4 grudnia 2017 roku będzie wydawana żywność w Banku Żywności w Prusicach przy ul. Szkolnej – budynek szkoły - dla potrzebujących mieszkańców Gminy Prusice.

Stowarzyszenie Skokowiak w ramach umowy z Bankiem Żywności wydaje kolejne paczki żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców Gminy Prusice z programu unijnego FEAD– jest to Fundusz Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej.

- Program skierowany jest do mieszkańców gminy Prusice, którzy z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Takie osoby powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach, aby uzyskać skierowanie do pomocy żywnościowej  – zaznacza Wanda Bandrowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Skokowiak, dodając: - W programie mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe: osoby samotne – 1268 zł oraz osoby w rodzinie – 1028 zł.

Jest to bardzo dokładnie sprawdzane przez Wrocławski Bank Żywności.

Żywność w Banku Żywności będzie wydawana według następującego harmonogramu:

- poniedziałek  4 grudnia 2017 roku od godz. 12 do 15 – dla Mieszkańców Prusic;

- wtorek 5 grudnia 2017 roku od godz. 12 do 15 – dla Mieszkańców miejscowości Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Kaszyce Wielkie, Pietrowice Małe, Ligotka, Świerzów, Kopaszyn, Wilkowa, Gola, Kosinowo;

- środa 6 grudnia 2017 roku od godz. 12 do 15 – dla Mieszkańców Skokowej, Krościny Wielkiej, Krościny Małej, Jagoszyc, Budzicza, Chodlewka, Borowa, Borówka, Brzeźna, Piotrkowic, Pększyna, Raszowic – Zakrzewa, Ligoty Strupińskiej, Strupiny oraz Górowej;

- piątek 8 grudnia 2017 roku od godz. 14 do 15.30 – wszystkie te osoby, które z różnych przyczyn losowych nie mogły odebrać paczek w wyznaczonym terminie.

|