Umowa na ścieżki rowerowe podpisana

Daniela Bacańska | Środa 02.08.2017 aktualizacja: 02.08.2017, 18:51
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 31 lipca 2017 roku podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”, na który Gmina Prusice jako Lider Projektu Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska wspólnie z Gminą Wołów, Żmigród i Milicz pozyskała ponad 6,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Docelowo kwota dofinansowania dla Partnerstwa wyniesie ponad 9 mln zł, a całkowita wartość zadania ponad 12 mln zł.

Na początku lipca rozpoczęły się prace nad budową Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska, które połączy Wrocław z Doliną Baryczy przez trzy powiaty: trzebnicki, milicki i wołowski.

Ponad 22 km ścieżek rowerowych już się buduje

- W ramach rozpoczętego pierwszego etapu budowy Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska powstanie 22,27 km wybudowanych dróg dla rowerów, w tym w Gminie Wołów na trasie Wołów – Mojęcice, w Gminie Prusice – od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (do granicy z Gminą Żmigród), a następnie przez Przedkowice - Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród do Milicza – opowiada Burmistrz Igor Bandrowicz

Na terenie Gminy Prusice w ramach pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie  ich 6,5 km. Na fragmencie ścieżki rowerowej od Wszemirowa powstaną również miejsca postojowe, a także miejsca odpoczynku. Docelowo na terenie Gminy Prusice ma powstać ok. 42 km ścieżek rowerowych.

W drugim etapie powstanie ponad 28 km tras rowerowych

W ramach drugiego etapu budowy Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska, na które Partnerstwo pozyskało dofinansowanie  Gmina Prusice wspólnie z Gminą Wołów i z Gminą Żmigród chce wybudować ok. 28,59 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- W samej Gminie Prusice powstanie  6,7 km ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez S5 (nowy wiadukt) – do  Jagoszyc – przez Jagoszyce – od  Jagoszyc do Chodlewka i Borówka – w Borówku przechodzi z drogi powiatowej nr 1349D na drogę wojewódzką nr DW342do terenu zabudowanego Skokowa zaznacza Lider Projektu, dodając: -  Na terenie Gminy Żmigród powstanie ścieżka rowerowa o długości 12,99 km na trasie Przedkowice – Osiek – Żmigród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęcice – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż.

Całkowita wartość budowy II etapu to 9,5 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie dla partnerstwa w wysokości 85 % to kwota  8 075 000,01 zł.  Natomiast kwota przypadająca na Gminę Prusice to 2,1 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 1 785 000,00 zł.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, podczas odwiedzin w Gminie Prusice osobiście sprawdzał budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Prusice.

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

|