Umowa o współpracy polsko – ukraińskiej podpisana

Dorota Leń | Niedziela 02.10.2016 aktualizacja: 29.10.2016, 17:17
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Burmistrz Miasta Myrnohrad (Myrnograd) Oleksandr Brykalova w sobotę 24 września 2016 roku w Myrnohradzie podpisali umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Prusice a Miastem Myrnohrad. Delegacja polska wzięła również udział w wydarzeniu kulturalnym miasta Myrnohrad – „Myrnohradska Jesień”, gdzie mogła poznać zwyczaje kulturalne i produkty lokalne Ukrainy.

Nowy Partner Gminy Prusice – Miasto Myrnohrad (Myrnograd) - (ukr. Мирноград) to Miasto znajdujące się w obwodzie donieckim na Ukrainie, które do czerwca 2016 roku nosiło nazwę Dymytrow.

Współpraca na wielu płaszczyznach

Podczas wizyty delegacji z Prusic na Ukrainie miał miejsce uroczysty moment, którym było podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Prusice, a Miastem Myrnohrad (Myrnograd). Podczas uroczystości odśpiewano hymn Ukrainy oraz hymn Polski Mazurka Dobrąwskiego. Tak ważny dokument w języku polskim i w języku ukraińskim podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Burmistrz Miasta Myrnohrad (Myrnograd) Oleksandr Brykalova

- Celem podpisanej umowy o współpracy partnerskiej jest wspólne podejmowanie działań w takich obszarach jak: wymiana doświadczeń i wiedzy o samorządzie terytorialnym, współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i sportu oraz udział w rozmaitych wydarzeniach. Będziemy także wspólnie promować ofertę turystyczną obu samorządów oraz ważna jest dla nas współpraca gospodarcza pomiędzy firmami i instytucjami publicznymi - opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: - Miasto Myrnohrad to pierwszy europejski partner Gminy Prusice, z którym chcemy również realizować w przyszłości różnorodne projekty.


 

RELACJE Z PODPISANIA UMOWY MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ:

 


W uroczystości podpisania umowy partnerskiej na Ukrainie Gminę Prusice reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wiktor Lubieniecki. Na uroczystości byli obecni również przedstawiciele Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej: Dariusz Ostrowski – Prezes Zarządu oraz Tomasz Studenny – dyrektor administracyjny biura spółki ARAW.

 

Poznanie tradycji i kultury ukraińskiej

Delegacja Polski miała okazję wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym miasta Myrnohrad – „Myrnohradska Jesień”, gdzie mogła poznać zwyczaje kulturalne, ludowe i muzyczne, a także spróbować produkty lokalne Ukrainy. Dodatkowo delegacja odwiedziła Kopalnię Soli – jedną z największych na świecie, szkołę, bibliotekę oraz inne ciekawe miejsca i inwestycje. Krótko mówiąc wizyta na Ukrainie to czas wielu wrażeń i nowych praktyk.

 

 


 

RELACJĘ Z IMPREZY KULTURALNEJ MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ:


DL

FOTO: MIASTO MYTOHRAD

|