Umowa partnerska na budowę II etapu ścieżek rowerowych podpisana

Daniela Bacańska | Czwartek 17.08.2017 aktualizacja: 17.08.2017, 12:00
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek 17 sierpnia 2017 roku wspólnie z Burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą oraz Burmistrzem Żmigrodu Robertem Lewandowskim podpisał umowę partnerską na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”.

Na realizację budowy II etapu ścieżek rowerowych w ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska Partnerstwo pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 8 075 000,01 zł, z czego otrzymane dofinansowanie przypadające na Gminę Prusice to 1 785 000,00 zł.

W ramach drugiego etapu budowy Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska Gmina Prusice wspólnie z Gminą Wołów i z Gminą Żmigród wybuduje ok. 28,59 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W samej Gminie Prusice powstanie  6,7 km ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez S5 (nowy wiadukt) – do  Jagoszyc – przez Jagoszyce – od  Jagoszyc do Chodlewka i Borówka – w Borówku przechodzi z drogi powiatowej nr 1349D na drogę wojewódzką nr DW342 – do terenu zabudowanego Skokowa – opowiada Lider Projektu, Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - . Na terenie Gminy Żmigród powstanie ścieżka rowerowa o długości 12,99 km na trasie Przedkowice – Osiek – Żmigród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęcice – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż.

Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach Gminy Prusice, Żmigród i Wołów.

|