Umowy na budowę dróg w Chodlewku i w Piotrkowicach z PROWU podpisane

Dorota Leń | Poniedziałek 29.08.2016 aktualizacja: 29.08.2016, 23:52
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 29 sierpnia 2016 roku podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dwie umowy o dofinansowanie na przebudowę dróg w Chodlewku i w Piotrkowicach, na które samorząd prusicki pozyskał środki w wysokości ponad 760 tys. zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Stosowne dokumenty włodarz Prusic odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej. Całkowita wartość obu inwestycji to ponad 1,3 mln zł, zaś czas realizacji to lata 2017-2018.

Gmina Prusice cały czas inwestuje w infrastrukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe to najbardziej oczekiwane inwestycje przez mieszkańców Gminy Prusice, na które władze samorządu prusickiego na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem starają się pozyskiwać środki zewnętrzne.

W marcu 2016 roku Gmina Prusice złożyła wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w ramach konkursu  operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

- Wśród złożonych projektów znalazły się wnioski na zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej” oraz „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodlewko polegająca na przebudowie drogi w celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349 D oraz obiektu użyteczności publicznej” – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: -  Oba nasze projekty inwestycyjne otrzymały  po 13 pkt i znalazły się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zajmując kolejno pozycje 31 i 32, a tym samym są wśród 77 projektów ze 183 przeznaczonych do dofinansowania.

Planowana wartość przebudowy drogi gminnej w Chodlewku to kwota rzędu 674 293,00 zł, z czego wysokość kosztów kwalifikowalnych to 606 925,46 zł, zaś otrzymane dofinansowanie 63,63 % - 386 186,00 zł.

Natomiast jeśli chodzi o Piotrkowice planowany koszt przebudowy drogi to 630 637,14 zł, zaś wydatki kwalifikowalne 593 996,72  zł, a dofinansowanie 63,63 % - 377 960,00 zł

Obie inwestycje będą realizowane w latach 2017 – 2018. Pierwszym etapem obu zadań będzie wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wyłonienie Wykonawcy inwestycji drogowej.

- Obie inwestycje do realizacji wynikają z mojego programu wyborczego na lata 2014 – 2018 dla poszczególnych miejscowości – zaznacza włodarz Gminy Prusice, kontynuując: - W tym miejscu przypomnę, że w tym roku pozyskaliśmy jeszcze środki na przebudowę drogi w Borowie, czy też dróg w Kaszycach Wielkich i w Pietrowicach Małych, a także remontowana jest jeszcze droga wojewódzka Skokowa – Strupina.

Bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Prusice to jeden z głównych priorytetów obecnej władzy, stąd też jest kładziony duży nacisk na inwestycje w infrastrukturę drogową i chodniki. 

Dorota Leń

|