Usunięto 38,34 Mg azbestu na terenie Gminy Prusice

Dorota Leń | Wtorek 20.09.2016 aktualizacja: 21.09.2016, 09:26
Samorząd prusicki zakończył realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap IV”, na które pozyskano dofinansowanie w ramach Konkursu ogólnopolskiego „Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t.: „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW cz. 1 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap IV”  polegało na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prusice.

W ramach zadania usunięto azbest z terenu 14 nieruchomości, w miejscowościach: Prusice, Chodlewko, Budzicz, Skokowa, Wilkowa Wielka, Dębnica, Kaszyce Wielkie, Krościna Mała oraz Świerzów.

W sumie zostało usunięte 38,34 Mg azbestu.

Łączny koszt zadania to 19017,38 zł brutto z czego 85% dofinansowano ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekotop Renata Kazibudzka ze Strzyżowa.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu w 2017 r. mogą składać deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach. Deklaracje można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach oraz na stronie www.prusice.pl. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Funduszy Zewnętrznych u Pani Marzanny Jurzysty – Ziętek tel. 71 312 62 24 wew. 38.

Deklaracja

MJZ

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

|