UWAGA!!! Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku

Dorota Leń | Sobota 23.01.2016 aktualizacja: 23.01.2016, 17:13
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prusice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:
  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

 

  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2016 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Więcej informacji można uzyskać w Referacie budżetu, podatków i opłat lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, pokój nr 5 lub telefonicznie (71) 312 62 24 wew.71 lub 72, a także na stronie internetowej www.minrol.gov.pl, a także w procedurze zwrotu.

DO POBRANIA:

- WNIOSEK O AKCYZĘ

- PROCEDURA ZWROTU

|