UWAGA!!! Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku

Dorota Leń | Sobota 30.07.2016 aktualizacja: 31.08.2016, 07:42
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prusice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2016 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:

1 - 31 października 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Więcej informacji można uzyskać w Referacie budżetu, podatków i opłat lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, pokój nr 3 lub telefonicznie (71) 312 62 24 wew.53, a także na stronie internetowej www.minrol.gov.pl, a także w procedurze zwrotu.

DO POBRANIA:

- WNIOSEK O AKCYZĘ

- PROCEDURA ZWROTU

|