UWAGA!!! Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku

Dorota Leń | Czwartek 09.02.2017 aktualizacja: 09.02.2017, 15:35
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prusice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:
  • od 1 lutego 2017 r. do 29 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Więcej informacji można uzyskać w  pokoju nr 11 lub telefonicznie (71) 312 62 24 wew. 54, a także na stronie internetowej www.minrol.gov.pl, a także w procedurze zwrotu.

DO POBRANIA:

- WNIOSEK O AKCYZĘ

- PROCEDURA ZWROTU

|