W Skokowej powstanie miejsce spotkań

Dorota Leń | Czwartek 08.10.2015 aktualizacja: 11.10.2015, 12:06
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Teresą Czaniecką w czwartek 8 października 2015 roku w obecności Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej i Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Pawła Czyszczonia podpisali umowę na dotację dla Gminy Prusice w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2015” na realizację zadania pn. „Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Skokowa” . Całkowita wartość projektu to 50 tys. zł, a maksymalna i otrzymana kwota dofinansowania to 25 tys. zł.

- Głównym celem projektu „Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Skokowa” jest utworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej, a także podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Skokowa oraz jakości życia tego Sołectwa, a także zwiększenie poziomu integracji społecznej - podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

W ramach projektu przy ul. Brzozowej w Skokowej zostanie zamontowana wiata parkowa wraz z ławostołami i grillem. Inwestycja zostanie zrealizowana do początku listopada 2015 roku.

Całkowita wartość zadania to 50 tys. zł, z czego Gmina Prusice pozyskała dotację w wysokości 25 tys. zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2015” z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Tekst: Dorota Leń
Foto: Małgorzata Kosińska, Urząd Miejski w Żmigrodzie

|