Walne Zebranie OSP w Pawłowie Trzebnickim z przekazaniem narzędzi hydraulicznych

Dorota Leń | Niedziela 28.02.2016 aktualizacja: 28.02.2016, 14:52
\"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek\" to dewiza, która przyświeca działaniom Strażaków. Burmistrz Miasta i Gminy w Prusicach Igor Bandrowicz w sobotę 27 lutego 2016 roku uczestniczył w walnym zebraniu OSP w Pawłowie Trzebnickim, w trakcie, którego podsumowano ubiegłoroczne akcje oraz omówiono plany na najbliższą przyszłość.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Pawłowa Trzebnickiego otrzymała również od PSP Trzebnica z rąk Komendanta Powiatowego bryg. Bogusława Bruda zestaw narzędzi hydraulicznych, które pomogą im w akcjach ratowniczych.

- W obecnej chwili Gmina Prusice przygotowuje również projekt remontu i termomodernizacji remizy strażackiej wraz z salą świetlicy, dzięki którym budynek w Pawłowie Trzebnickim zostanie zmodernizowany – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Samorząd prusicki będzie się starał na to zadanie o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

|