Ważne adresy i telefony w Gminie Prusice

UMiG Prusice | Środa 04.02.2015 aktualizacja: 20.05.2015, 08:57

 • Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

ul. Rynek 1 55-110 Prusice

tel. 71 312 62 24, 71 312 62 31

fax. 71 312 62 29

e-mail: prusice@prusice.pl


 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

ul. Powstańców Śląskich 17

55 -110 Prusice

tel. 71 312 50 97

e-mail: mgopsprusice@poczta.onet.pl

www.opsprusice.pl

 

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

ul. Jana Pawła II 7

55 -110 Prusice

tel. 71 312 63 10

e-mail: gokisprusice@o2.pl 

Prusicki Obiekt Multifunkcyjny

ul. Jana Pawła II 7

55 -110 Prusice

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Kolejowa 3

55 -110 Prusice

tel. 71 312 62 28

e-mail: zgkimprusice@op.pl

 

 • Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach

ul. Kolejowa 3

55 -110 Prusice

tel./fax biuro 71 312 54 50

e-mail: zwbychowo@interia.pl

wodociagi@wodociagiprusice.pl

 

 • Posterunek Policji w Prusicach

ul. Kolejowa 8

55 - 110 Prusice

tel. 71 388 82 90, 71 312 62 77, 997, 112

 

 • Straż Miejska w Prusicach

ul. Rynek 1

55 -110 Prusice

tel. 71 312 62 24 wew. 67, 39

 

 • Prusickie Centrum Fitness

ul. Żmigrodzka 43

55 -110 Prusice

tel. 71 740 00 58

e-mail: fitness@prusice.pl

www.prusice-cms.efitness.com.pl

 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach "Multiteka"

ul. Żmigrodzka 43a

55 -110 Prusice

tel. 505 378 212

e-mail: gbpprusice@poczta.onet.pl

strona internetowa biblioteki: prusice.naszabiblioteka.com

 

Filia Biblioteczna w Strupinie

ul. Szkolna 15

 tel. 71 310 99 61

 

 • SZKOŁY:
 • Zespół Szkół w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43

55 -110 Prusice

tel.: 71 312 62 11

fax.:71 312 62 23

e-mail: sekretariat@zsprusice.pl

www.zsprusice.pl

 

 • Szkoła Podstawowa w Skokowej

ul.Wrocławska 9 Skokowa

55 -110 Prusice

tel.: 071 312 65 13

fax.: 071 312 65 13

e-mail: skokowasp@gmail.com

www.spskokowa.szkolnastrona.pl

 

 • Szkola Podstawowa w Piotrkowicach

Piotrkowice 19

55 -110 Prusice

tel.: 071 312 65 42

fax.: 071 312 65 42

e-mail: sppiotrkowice19@wp.pl

www.sppiotrkowice.edupage.org

 

 • Filia szkoły oraz Punkt Przedszkolny w Strupinie

ul. Rynek 15 Strupina

 

 • Punkt Przedszkolny w Brzeźnie

Brzeźno 28

tel. 665 261 122

 

 • Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"

ul. Żmigrodzka 39

55 -110 Prusice

tel.: 071 312 47 14

 

 • OŚRODKI ZDROWIA
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Zdrowia w Prusicach

ul. Żmigrodzka 22

55 -110 Prusice

tel. 71 312 62 91

tel./fax. 71 312 51 66

 

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAMED"

ul. Prusicka 22A Skokowa

55 -110 Prusice

tel. 71 312 65 99

e-mail: diamed1@wp.pl

 

 • APTEKI

Apteka Św. Władysława

ul. Rynek 10 Prusice

tel. 71 312 47 99

 

Apteka pod Lwem

ul. Żmigrodzka 17 Prusice

tel. 71 312 53 66

 

Apteka pod Słonikiem

ul. Prusicka 18 Skokowa

tel. 71 312 65 43

 

 • Urząd Poczty Polskiej w Prusicach

ul. Wrocławska 1

55 -110 Prusice

tel. 71 387 32 04

Filia Poczty Polskiej

ul. Wrocławska 14 Skokowa

55 - 110 Prusice

tel. 71 387 32 05

Agencja Pocztowa Pawłów Trzebnicki

  Pawłów Trzebnicki 63

55 -110 Prusice

tel. 71 312 63 25

 

 • Bank Spółdzielczy w Obornikach Śl. oddział Prusice

ul. Żmigrodzka 19

55-110 Prusice

tel./ fax. 71 310 51 20

Bankomat:

ul. Żmigrodzka 19

55-110 Prusice

Punkt kasowy Skokowa

ul. Wrocławska 5

tel. 71 310 51 38

 

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

ul. Polna 14

55-110 Prusice

 

 • Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”

ul. Kolejowa 8

55- 110 Prusice

tel./fax. 71 387 30 06

e-mail: gsprusice@02.pl

 

 • PARAFIE I KOŚCIOŁY:

Parafia św. Jakuba Apostoła w Prusicach

ul. Jana Pawła II 3

55-110 Prusice

tel: 71 312 62 10

fax.: 71 312 54 73

            e-mail: prusice@archidiecezja.wroc.pl

            www.parafia-prusice.pl

 

Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Skokowej

            ul. Kościelna 1 Skokowa

            55-110 Prusice

            tel.: 71 312 66 35

            e-mail: skokowa@archidiecezja.wroc.pl

            www.skokowa.archidiecezja.wroc.pl

 

Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strupinie

            Rynek 7 Strupina

            55-110 Prusice

            tel.: 71 312 65 29

            e-mail: strupina@archidiecezja.wroc.pl

 

Kościół św. Michała Archanioła we Wszemirowie

            Wszemirów 90

            55-110 Prusice

            tel.: 71 312 62 89

            e-mail: wszemirow@archidiecezja.wroc.pl

 


|