Ważne informacje dla mieszkańców

Daniela Bacańska | Poniedziałek 27.11.2017 aktualizacja: 27.11.2017, 12:00
W związku z przeprowadzoną likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przekształceniu w Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp.z o.o. informujemy, że spółka PROEKO przejęła wszelkie zobowiązania i należności zlikwidowanego zakładu.

Z dniem 30 września 2017 roku został zamknięty rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach. Od dnia 01.10.2017 roku prosimy o dokonywanie wpłat za faktury na rachunek bankowy Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego PROEKO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice nr 13958300090210439120000010 (BS Oborniki Śląskie - Oddział w Prusicach).

Wpłaty dokonywane na rachunek bankowy ZGKiM w Prusicach po 30.09.2017 roku będą zwracane przez bank. W takich przypadkach prosimy o ponowne dokonanie wpłaty na prawidłowy rachunek spółki PROEKO. 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 71 312 62 28.

|