Wilkowa z najlepszym startem w odnowie wsi

Daniela Bacańska | Wtorek 10.10.2017 aktualizacja: 10.10.2017, 09:34
Sołectwo Wilkowa na czele z Sołtysem Wiesławem Gryzem, Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Pawłem Grzybem w sobotę 7 października 2017 roku podczas uroczystego Finału Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2017, który odbył się w Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2017 – Niedźwiedzice – Wieś Bociana, w Gminie Chojnów odebrało z rąk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej i Członka Zarządu Tadeusza Samborskiego nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi” z działaniem „Drzewostan możliwości”.

- Panu Sołtysowi oraz Mieszkańcom wsi gratuluję, za tak wspaniały rozwój miejscowości, w który włożono ogrom pracy oraz życzę dalszej motywacji w rozwijaniu swojej Małej Ojczyzny – podkreślił Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - Sukces Wilkowej to również sukces Gminy Prusice, z czego jestem bardzo dumny. Jest to także świetna promocja dla naszej Gminy, w tym do pokazywania dobrych praktyk z naszych miejscowości na tle innych miejscowości na Dolnym Śląsku.

Natomiast Sołtys Wiesław Gryz, jak i przybyli na Finał Mieszkańcy Wsi nie kryli radości, z tego, że ich ciężka praca zaowocowała i została nagrodzona. – Ten sukces to sukces wszystkich Mieszkańców Wilkowej – podkreślił Sołtys – Nagroda to świetna motywacja do dalszej pracy na rzecz naszej małej miejscowości.|