Wspólne świętowanie na Dożynkach Gminnych

Daniela Bacańska | Czwartek 31.08.2017 aktualizacja: 01.09.2017, 16:47
Tegoroczne święto plonów odbyło się w sołectwie Pietrowice Małe. Już w dniach poprzedzających świętowanie można było zauważyć, że zarówno mieszkańcy i goście przebywający na wakacjach we wsi są przygotowani na Dożynki Gminne. Kolorowe, tradycyjne dekoracje dożynkowe, niejednokrotnie przezabawne, wykonali sami mieszkańcy prześcigając się w kreatywnych pomysłach.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza św. polowa, na której wysłuchaliśmy specjalnego okolicznościowego kazania. Uroczystego otwarcia dożynek dokonał burmistrz Igor Bandrowicz, który w swoim wystąpieniu serdecznie powitał Rolników, Gości, jak również licznie zgromadzonych mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu całej gminy. Na wstępie wspólnie z zebranymi minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego rolnika. Burmistrz podziękował Rolnikom oraz wszystkim związanym z rolnictwem za pracę, i podkreślił, że była ona w tym roku szczególnie ciężka szczególnie ciężka i w ostatnich latach widać jak bardzo niespodziewane mogą być jej efekty. Określił tegoroczne zbiory jako udane i zaprosił do wspólnej zabawy. Zaproszeni goście, mieszkańcy oraz licznie zebrani pod sceną brawami podziękowali Rolnikom Gminy Prusice za determinację oraz trud tegorocznej pracy w poszczególnych sołectwach. Jak powiedział Włodarz:” Dożynki Gminne w Pietrowicach Małych pokazują, co się udało nam wspólnie zrobić – że z roku na rok bliżej nam w poszczególnych sołectwach do standardów wsi europejskiej. Dynamiczny rozwój naszej gminy zmienia również wygląd wsi. Widzimy, jak zadbane są domy i obejścia, a nowe chodniki, drogi, nowe ścieżki rowerowe i piesze, place zabaw - to kilka przykładów naszych gminnych inwestycji na obszarach wiejskich. Ja, jako włodarzy codziennie staram się dopełnić tę troskę o Was mieszkańców - o poszczególne wsie. Dołożę wszelkich starań, aby dynamika rozwoju obszarów wiejskich w naszej gminie była intensywna i ukierunkowana na zgłaszane przez Państwa potrzeby”. Na zakończenie przemówienia słowa skierował bezpośrednio do Rolników z życzeniami: „ aby nastał dobry czas dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. A nasze sołectwa, nasze wsie, mniejsze i większe, aby rozkwitły jak dzisiejsze Pietrowice Małe. Życzę dużo zdrowia Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym” oraz przekazał serdeczne podziękowania dla wszystkich organizatorów oraz osób, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w organizację tego pięknego święta.  

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego przekazania chleba Gospodarzowi przez Starostów Dożynkowych – panią Monikę Pietrasz oraz Jacka Piotrowskiego, którzy w piękny sposób powitali i podziękowali Gospodarzowi Dożynek – Burmistrzowi , przekazując mu jeden z bochenków chleba. Jak co roku podniosłym punktem dożynek było wręczenie chlebów i wieńców. Piękne akcenty w postaci wieńców i bochenków chleba otrzymali Burmistrz Miasta i Gminy Igor Bandrowicz, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zbigniew Ziomek, Sekretarz Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Skarbnik Gminy Prusice Magdalena Żyża, p.o. Dyrektora GOKiS Paweł Grzyb, ale i Radni Gminy Prusice Sławomir Tomaszek i Kamil Szydełko, Radny Powiatu Trzebnickiego Sławomir Zarentowicz oraz specjalny Gość Dożynek Gminnych Radny Sejmiku Wojewódzkiego Ryszard Lech. Oficjalną część uroczystości zakończyło wspólne dzielenie chleba oraz poczęstunek dla wszystkich gości, delegacji dożynkowych, przedstawicieli sołectw, mieszkańców wsi oraz zebranych.

Już na scenie odbyło się oficjalne wręczenie nagród, w ogłoszonym jeszcze w czerwcu konkursie literackim na legendę o zegarze. Nagrody z rąk Burmistrza odebrali: za I miejsce - Antoni Skrzypiec z Prusic, wyróżnienie - Natalia Wilk oraz Lena Kiepul ze Skokowej. Natomiast w starszej kategorii za I miejsce - Jakub Żupiński z Pietrowic Małych,  Wyróżnienie - Klaudia Oświęcimska ze Świerzowa.

 Powołane Jury oceniono jak co roku kramiki i wieńce. W konkursie na najciekawsze stoisko dożynkowe oceniono zgłoszone stoiska dożynkowe w dwóch kategoriach  za walory wizualne i dekoracyjne stoiska oraz za  nawiązanie do promocji gminy, jej tradycji i historii i działalności;  oryginalności i prezentacji . Do konkursu zgłoszono 10 stoisk. Po dokonaniu oceny na podstawie uzyskanej liczny punktów z oceny komisja przyznała miejsca, zgodnie z Regulaminem Konkursu. W kategorii 1 Komisja przyznała jednogłośnie miejsca: I miejsce -  ŚWIERZÓW, II miejsce -  STRUPINA, III miejsce – BUDZICZ. Przyznano dodatkowo wyróżnienia: wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy dla Kozie Sery Honoraty oraz wyróżnienie Dyrektora GOKiS dla Kopaszyna. W kategorii 2 Komisja przyznała jednogłośnie miejsca : I miejsce – KOPASZYN, II miejsce – WILKOWA, III miejsce – SKOKOWA. W tej kategorii przyznano również wyróżnienia: wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy otrzymał Świerzów a wyróżnienie Dyrektora GOKiS trafiły do Piotrkowic.

W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy oceniono 15 wieńców wg pięciu regulaminowych kryteriów. Jury przyznało miejsca: I miejsce -  PAWŁÓW TRZEBNICKI, II miejsce - KOPASZYN  , III miejsce – BUDZICZ. Zgodnie z regulaminem Konkursu przyznano również wyróżnienia: wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminydla Krościny Małej , wyróżnienie Skarbnika Gminy Prusice dla Pietrowic Małych, wyróżnienie Sekretarza Gminy Prusice dla Goli, wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy dla Wszemirowa, wyróżnienie Dyrektora GOKiS dla Strupiny. Nagrody na scenie przed Gwiazdą wieczoru wszystkim Zwycięzcom wręczył Burmistrz Igor Bandrowicz.

Na terenie dożynkowym odbył się Powiatowy Konkurs Jednostek OSP a późnym popołudniem odbył się pod sceną Turniej Sołectw, któremu towarzyszyły salwy śmiechu i głośny doping ze strony obserwujących. Tej wspaniałej zabawie, atrakcjom dnia oraz kosztowaniu Smaków Gminy Prusice, aż do samego rana towarzyszyła muzyka. Z godziny na godzinę boisko zapełniało się coraz bardziej. Występy zespołów Ludowych Strupinianie, Dwie Wioseczki, Trzy Dęby przyciągnęły pod scenę mieszkańców i fanów tradycyjnych ludowych piosenek i przyśpiewek. Gwiazda Wieczoru ANDRE rozbawiła wszystkich w godzinach wieczornych, a zabawa taneczne trwała do białego rana. Podniosłe święto plonów i wspólne świętowanie już za nami.

Wicej zdjęć na: www.gokis.prusice.pl w AKTUALNOŚCIACH oraz na FACEBOOK

|