Wspólne świętowanie w szkołach

Daniela Bacańska | Piątek 13.10.2017 aktualizacja: 13.10.2017, 12:22
Dnia 12 października w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie licznie zgromadzili się na sali i uczestniczyli w przedstawieniu przygotowanym przez klasy. Młodzi aktorzy przygotowali spektakl dla nauczycieli. Pięknym śpiewem oraz recytacją wiersza wyrazili wdzięczność za codzienną pracę, poświęcenie oraz troskę wszystkim zebranym nauczycielom.

Z okazji Święta Nauczyciela uczniowie przygotowali dla swoich wychowawców również dużą dawkę humoru. Rozbawili zebranych na długie godziny.

Słowa podziękowania i życzenia na ręce pracowników szkoły złożył Dyrektor Mariusz Kiepul. Na zakończenie młodzież rozdała wszystkim nauczycielom różę w ramach podziękowania.

Przypominając wszystkim Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, ustanowionym ustawą w 1972 r. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Dzień jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą i tak też święto to obchodzone jest w szkołach Gminy Prusice. Jest to okazja do nagradzania wyróżniających się dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ale nie to jest najważniejsze. Praca jaką wykonują nauczyciele i pracownicy szkół ma być źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Takie właśnie życzenia na ręce wszystkich osób związanych z oświatą w naszej gminie przekazał Burmistrz Igor Bandrowicz. Dołączmy do tych życzeń. 

|