Wykaz do dzierżawy - działki nr 297/2 i nr 297/3 obręb Krościna Wielka

Adela Socha | Środa 07.12.2016 aktualizacja: 09.12.2016, 21:38
http://bip.prusice.pl/Article/get/id,20986.html

Szczegółowe informacje na stronie:

http://bip.prusice.pl/Article/get/id,20986.html

|