Wykaz - sprzedaż działki nr 318/1 obręb Górowo

Adela Socha | Czwartek 15.10.2015 aktualizacja: 15.10.2015, 13:42
http://bip.prusice.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzNjY4MCk=

Szczegółowe informacje:

http://bip.prusice.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzNjY4MCk=

|